Informasjon ang fiberkabel

Styret har gitt Get tillatelse til å strekke en fiberkabel langs eksisterende kabelstrekk oppunder taket i kjelleren fram til naboene i Kongsvingergata 7 (Borettslaget Moløkken 2). For å få til dette må installatørene derfor ha tilgang til noen få boder i alle oppganger unntatt E og F. Get vil kontakte de andelseierne dette gjelder, mens det er Tecnia som vil installere ny fiberkabel. Arbeidet vil medføre noe boring og støy, og de vil feie/støvsuge etter seg.

Borettslaget har ikke full oversikt over nøyaktig hvem som disponer hvilke boder. Men hovedregelen er at nummeret som står på boddøra er andelsnummeret + 32. (Eksempel: Bodnummer 57 tilhører da 57 – 32 = andel 25). Dere som blir kontaktet bør sjekke og bekrefte overfor Get hvilken bod dere disponerer.

Uten at vi har bundet oss til Get for framtida vil dette legge til rette for framtidig oppgradering til fibernett i vårt borettslag. Styret vil i løpet av høsten vurdere alternative kollektivavtaler for internett og eventuell TV-pakke, og beboerne vil bli invitert til å komme med innspill da.

Vi håper på forståelse for at dette tiltaket gjennomføres!

Utskiftning av vinduer i Bjølsenborgen

Hei alle beboere,

Vennligst se under for kortversjonen av informasjon vedrørende utskiftning av vinduer. Dere vil alle motta et brev i postkassen med nærmere informasjon (inkl. fremdriftsplan) om kort tid. Dersom du ønsker informasjon allerede i dag kan dere ta kontakt direkte med oss per mail, så kan vi sende over all dokumentasjon.

Vi oppfordrer alle til å lese all informasjon nøye slik at dette blir en effektiv og god prosess. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål!

Vennlig hilsen styret

Info til beboere om vindusutskiftning.PNG