Innsamling av farlig avfall og småelektrisk 16. - 20. september

Fra 16. til 20. september står det kasser i bakgården slik at beboerne i Bjølsenborgen kan levere farlig avfall og småelektrisk til Renovasjonsetaten.

Beholderen for farlig avfall er låst med kode. For å åpne låsen, må koden stilles inn og så må man klemme låsebøyla inn i låsehuset. Beholderne skal holdes låst for å hindre at barn kommer til det farlige avfallet. Kontakt styret på SMS 990 38 286 for å få oppgitt kode.

Sommerbrev 2019

Hei alle som bor i Bjølsenborgen! 

Sommeren er godt i gang - og her kommer litt informasjon fra styret.


Vindusutskifting

Vi håper alle er fornøyd med de nye vinduene. Arbeidet gikk smidig og uten særlige forsinkelser. Stor takk til alle beboere for at leilighetene ble gjort klare til avtalt tid! Opprydding av noen innrapporterte avvik gjenstår før VD er helt ferdige med jobben. Vi beklager at dette har tatt tid, og følger opp med VD.


Barnesikring/sperrebeslag

På generalforsamlingen ble det hevdet at vinduene ikke har tilstrekkelig barnesikring. Dette er feil. Vi har dokumentasjon på at sperrebeslagene er godkjent av SINTEF. Dersom sperrebeslaget ikke stopper vinduet på vei ut er dette en mangel som kan rettes. Dette og andre reklamasjonssaker er VD pliktige til å følge opp. Kontakt i så fall styret. 


Vannkraner i bakgården

Det er montert kranlås på utekranene ved tunnelen og oppgang O. Dette etter klager på støy når andre enn beboere brukte kranene. Krannøkkel ligger nå i alle oppganger. Husk og legge disse tilbake etter bruk! Om du vil ha din egen, kan universalnøkkel kjøpes på jernvarehandel. 


Annet 

  • Vi har flere ledige parkeringsplasser til utleie. Ta eventuelt kontakt.

  • Bidra gjerne til at bakgården er fin gjennom sommeren, for eksempel ved å knipe blomster i bedet eller vanning. Ta gjerne kontakt med styret.  

  • Ved stor nedbør trenger det vann inn i kjelleren i F. Anbud innhentes for å utbedre dette. Opplever du problem med fukt i andre kjellere? Meld i så fall gjerne fra slik at vi får bedre oversikt. 

  • Lik gjerne Borettslaget Bjølsenborgen på Facebook


Vi ønsker alle en fortsatt god sommer!

Hilsen styret

borettslaget.bjolsenborgen@gmail.com 


Informasjon ang fiberkabel

Styret har gitt Get tillatelse til å strekke en fiberkabel langs eksisterende kabelstrekk oppunder taket i kjelleren fram til naboene i Kongsvingergata 7 (Borettslaget Moløkken 2). For å få til dette må installatørene derfor ha tilgang til noen få boder i alle oppganger unntatt E og F. Get vil kontakte de andelseierne dette gjelder, mens det er Tecnia som vil installere ny fiberkabel. Arbeidet vil medføre noe boring og støy, og de vil feie/støvsuge etter seg.

Borettslaget har ikke full oversikt over nøyaktig hvem som disponer hvilke boder. Men hovedregelen er at nummeret som står på boddøra er andelsnummeret + 32. (Eksempel: Bodnummer 57 tilhører da 57 – 32 = andel 25). Dere som blir kontaktet bør sjekke og bekrefte overfor Get hvilken bod dere disponerer.

Uten at vi har bundet oss til Get for framtida vil dette legge til rette for framtidig oppgradering til fibernett i vårt borettslag. Styret vil i løpet av høsten vurdere alternative kollektivavtaler for internett og eventuell TV-pakke, og beboerne vil bli invitert til å komme med innspill da.

Vi håper på forståelse for at dette tiltaket gjennomføres!