Vi ber alle beboere om å følge sorteringsguiden fra Renovasjonsetaten i Oslo:
http://www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

Bygningsavfall, pappemballasje o.a. skal ikke kastes i beholderne eller plasseres i søppelskurene.

Det er den enkelte beboers ansvar å levere det man ikke kan kildesortere hjemme.

Nærmeste Minigjenbruksstasjon ligger i Bentsebrugata 11 C.

Bentsehjørnet Minigjenbruksstasjon tar imot:

 • Klær og tekstiler
 • Små gjenstander til ombruk
 • Metall
 • Trevirke (maks 1 meter i lengde)
 • Keramikk og porselen
 • Papp, papir og kartong
 • Glass- og metallemballasje
 • Batterier, lysstoffrør og lyspærer
 • Farlig avfall
 • Små elektriske apparater
 • Plastprodukter
 • Isopor
 • Brennbart

 

Åpningstider, Bentsehjørnet:

Mandag og onsdag:
kl. 12.30-19.30

Tirsdag, torsdag og fredag:
kl. 07.30-14.30

Bentsehjørnet tar ikke imot større artikler som sykler, hageavfall eller løsmasser (jord). Dette må den enkelte beboer selv levere andre steder - se renovasjonsetaten.oslo.kommune.no.