Dersom en andelseier ønsker å leie ut sin leilighet, må det søkes om dette. Søknad sendes til styret, som formidler søknaden videre til vår forretningsfører OBOS. Andelseier mottar deretter en standardisert søknad fra OBOS. Denne fylles ut og returneres, og behandles så av styret.

I søknaden må det opplyses om tidsperiode for ønsket utleie samt navn på leietaker.

Søknad kan sendes til borettslaget.bjolsenborgen@gmail.com.