Dersom det oppstår skade på bygningsmasse inne i en leilighet (f.eks. fuktskade), må beboer:

  1. Straks utføre nødvendige tiltak for å begrense skadeomfanget (f.eks. kontakte rørlegger).
  2. Varsle styret, som kontakter borettslagets forsikringsselskap.