Rehabilitering som innebærer endring av planløsning, må godkjennes av styret før iverksetting. Vi ber om at andelseier i søknaden beskriver arbeidene som planlegges, og legger ved tegning. Dersom vegger ønskes revet, må byggtekniske beregninger foretas.

Styret er ansvarlig for at brannforskriftene blir fulgt når boenhetene brannsikres. Dette inkluderer installasjon av røykvarsler og manuell håndslokker, samt vedlikehold og kontroll av disse.

Se for øvrig http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Brannvern/Borettslag-og-sameier/Styrets-ansvar/

Utstyret som ble montert i leilighetene av Boligbrann AS i 2012, skal ikke fjernes. Beboer står imidlertid fritt til å montere annet utstyr i tillegg til det som er installert i borettslagets regi.