Jone Rivrud Rygg (styreleder)
Ansvarsområder: Overordnet ansvar og vedlikehold
Epost: borettslaget.bjolsenborgen@gmail.com
Tlf: 476 46 289

Silje Fålun (nestleder)
Ansvarsområder: Fremleie/bruksoverlatelser, salg og forkjøp, navneskilt porttelefoner, og borettslagets hjemmeside.
Epost: borettslaget.bjolsenborgen@gmail.com
Tlf: 901 93 971

Andreas Kiste (styremedlem)
Ansvarsområder: Forsikring, byggtekniske spørsmål, felleslåser og nøkler, vaskerier/ vaskekort, HMS- kontroll
Epost: borettslaget.bjolsenborgen@gmail.com
Tlf: 922 61 327

Ingrid Rogstad (styremedlem)
Ansvarsområde: Vaktmesterkontakt, parkering: kort/venteliste
Epost: borettslaget.bjolsenborgen@gmail.com
Tlf: 934 89 225

Eivind Berge (styremedlem)
Ansvarsområde: Fellesområder og bakgård
Epost: borettslaget.bjolsenborgen@gmail.com
Tlf: 901 72 347

(varamedlem)
Epost: borettslaget.bjolsenborgen@gmail.com
Tlf: