Brannsikringstiltak

Borettslaget gjennomfører nå flere tiltak for å bedre brannsikkerheten i Bjølsenborgen. Disse går stort sett ut på å sikre at de ulike branncellene er forskriftsmessig adskilt. Dette arbeidet berører ikke leilighetene direkte. Av tiltak vi gjennomfører er montering av dørpumpe på alle kjellernedganger, samt såkalt branttetting rundt rørgjennomføringer som bryter gjennom brannskillene. Sistnevnte gjelder enkelte loft og kjellere. På et seinere tidspunkt vil vi komme tilbake til en nødvendig oppgradering av dørene inn til loft.