Vedr. vedtaket om utredning av sykkelparkering og styrets konklusjon

Styret har etter sonderinger og vurdering av ulike muligheter for utvidet og mer omfattende sykkelparkering i bakgården, kommet frem til at vedtaket fra generalforsamlingen 2014 (som innebærer flere parkeringsplasser, nytt låssystem samt tak) ikke lar seg gjennomføre innenfor den kostnadsrammen som ble vedtatt (150 000 kroner), og uten at det blir gjort store inngrep i bakgården. Denne saken følges derfor ikke opp videre. Redegjørelse vil bli gitt på generalforsamlingen 7. mai.