Parkering i nærområdet

Bjølsen skole går i sommer i gang med en oppgradering av ventilasjonsanlegget på skolen. Anleggsperioden vil vare i anslagsvis 18 måneder. I denne perioden vil det bli færre parkeringsplasser i nærområdet. De som leier borettslagets egne parkeringsplasser vil ikke bli berørt. Etter det vi har forstått vil skolens parkeringsplass blir stengt med bom. Deler av Kongsvingergata i kvartalet mellom Grimstadgata og Maridalsveien innlemmes i anleggsområdet, og deler av gateparkeringen her forsvinner. Skolen vil reservere deler av parkeringsplassen på Advokat Dehlis plass til busser som daglig skal frakte enkelte skoleklasser til Engebråten.