UTLØPT: Salgsmelding, andel nr. 72

Det er foretatt salg av andel nr. 72 i Grimstadgata 30 M i 3. etg.

Dette er en 2-roms leilighet.

Tilbyder har tilbudt seg å kjøpe leiligheten for kr 2 900 000,- + omkostninger

Andelshavere har forkjøpsrett i henhold til våre vedtekter, og kan tre inn i den allerede inngåtte kjøpskontrakt. Forkjøp må meldes snarest til Gunnar Reinseth (99026301) eller Anette Torgersen (92010592), og senest innen torsdag 3. september kl 16.