Ordinær generalforsamling 2016

Til andelseierne i Borettslaget Bjølsenborgen.

Det vises til borettslagslovens § 7-4: ”Laget skal halde ordinær generalforsamling innan utgangen av juni kvart år. Styret skal på førehand varsle alle andelseigarar med kjend adresse om dato for møtet og om siste frist for innlevering av saker som nokon ønskjer skal takast opp”. 

Borettslaget Bjølsenborgen vil avholde ordinær generalforsamling
12. mai 2016.

I forkant av møtet vil du motta en formell innkalling med informasjon om klokkeslett og hvor møtet skal avholdes. 

Forslag som andelseier ønsker behandlet av generalforsamlingen må være styret i hende senest 7. april 2016.

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av generalforsamlingen er det ønskelig at
- det går klart frem at saken ønskes behandlet av generalforsamlingen
- forslagsstiller formulerer et konkret forslag til vedtak

Forslag sendes til styreleder i Borettslaget Bjølsenborgen:

Anette W. Torgersen
Grimstadgata 30 P
0464 Oslo
borettslaget.bjolsenborgen@gmail.com

Hilsen
Styret