Valg i Bjølsenborgen

På generalforsamling 12. mai skal det velges nye styremedlemmer i Borettslaget Bjølsenborgen.

I år skal det velges fire styremedlemmer og ett varamedlem. Som styremedlem blir du med i en hyggelig gjeng som kan påvirke og ta vare på bomiljøet vårt. Styrearbeidet tar ikke mye tid og arbeidsmengden er forutsigbar. Styremedlemmer mottar økonomisk kompensasjon.

Valgkomiteen består i år av Pål W. Skedsmo og Adrian Nøttestad. Har du tips, vil vite mer eller er interessert? Ta gjerne kontakt med oss!

Pål: 990 38 286 / palsked@gmail.com
Adrian: 980 73 920 / adriannottestd@gmail.com 

Eventuelle spørsmål til sittende styre kan rettes til styreleder
Anette Torgersen: 920 10 592 / borettslaget.bjolsenborgen@gmail.com