Informasjon ang fiberkabel

Styret har gitt Get tillatelse til å strekke en fiberkabel langs eksisterende kabelstrekk oppunder taket i kjelleren fram til naboene i Kongsvingergata 7 (Borettslaget Moløkken 2). For å få til dette må installatørene derfor ha tilgang til noen få boder i alle oppganger unntatt E og F. Get vil kontakte de andelseierne dette gjelder, mens det er Tecnia som vil installere ny fiberkabel. Arbeidet vil medføre noe boring og støy, og de vil feie/støvsuge etter seg.

Borettslaget har ikke full oversikt over nøyaktig hvem som disponer hvilke boder. Men hovedregelen er at nummeret som står på boddøra er andelsnummeret + 32. (Eksempel: Bodnummer 57 tilhører da 57 – 32 = andel 25). Dere som blir kontaktet bør sjekke og bekrefte overfor Get hvilken bod dere disponerer.

Uten at vi har bundet oss til Get for framtida vil dette legge til rette for framtidig oppgradering til fibernett i vårt borettslag. Styret vil i løpet av høsten vurdere alternative kollektivavtaler for internett og eventuell TV-pakke, og beboerne vil bli invitert til å komme med innspill da.

Vi håper på forståelse for at dette tiltaket gjennomføres!