Innsamling av farlig avfall og småelektrisk 16. - 20. september

Fra 16. til 20. september står det kasser i bakgården slik at beboerne i Bjølsenborgen kan levere farlig avfall og småelektrisk til Renovasjonsetaten.

Beholderen for farlig avfall er låst med kode. For å åpne låsen, må koden stilles inn og så må man klemme låsebøyla inn i låsehuset. Beholderne skal holdes låst for å hindre at barn kommer til det farlige avfallet. Kontakt styret på SMS 990 38 286 for å få oppgitt kode.